Bildkälla: Dreamstime

Kom igång

- med kost och träning

Att börja motionera är kanske inte så svårt. Att däremot bibehålla motionerandet livet ut är något svårare. Detsamma gäller kostvanor. Eftersom kost och träning hänger ihop ger dig denna föreläsning insikt i hur vi på enklaste sätt introducerar träningen och bra kost i våra liv. Även hur du hittar inspiration och motivation för att bevara den nya livsstilen.


Konflikthantering

Det finns många orsaker till konflikter, både på arbetet och privat. Oftast har konflikter bakomliggande både rationella och irrationella orsaker. En konflikt tar mycket energi och kan i många fall vara mycket svårlösta om de utvecklas för långt. Vi lär oss om olika konflikttyper och hur vi lär oss upptäcka risken för konflikt. Hur hanterar vi våra egna insikter? Hur kommunicerar vi med andra? Hantering av uppkomna konflikter och mobbning tas också upp.


Mindfulness

MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) kallas på svenska ofta för medveten närvaro eller närvaroträning och är en vetenskapligt beprövad metod som ursprungligen kommer från den buddhistiska meditationen.


Förutom att närvaroträning stärker vår förmåga att bemöta stress så hjälper den oss också att hantera livets ofrånkomliga utmaningar mer konstruktivt. Det blir genom regelbunden övning lättare att hantera känslor, tankar och fysiska förnimmelser istället för att reagera omedvetet och destruktivt.


Mindfulness som förhållnings-sätt hjälper dig att få syn på dina negativa tanke- och reaktionsmönster så att du också kan bryta dem. Det är förutsättningen för en god hälsa.


Näringsriktig kost

- för barn och ungdom

En föreläsning för såväl föräldrar och förskolepersonal som lärare, skolsköterskor och personal på BVC. Inriktning mot förskola och BVC ger tips och råd om barn och mat, berikning, matvägran, introduktion av livsmedel samt de vanligaste födoämnes-intoleranserna.


Inriktning mot skola behandlar undervikt och ätstörningar liksom övervikt och olika tillväxtproblem samt stressens påverkan på kost och hälsa.


Stress och stresshantering

Dagens samhälle med ökade krav på effektivitet, förändring och kommunikation medför i många fall en ökad oro och stress. Effekterna kan för många bli stora och långvariga.


Lär dig undvika och hantera stressen genom att få större kunskap om ämnet. Du får en del fakta men även många användbara råd som enkelt kan tillämpas i vardagen. Vi har lång erfarenhet av föreläsningar och enskilda behandlingar både för att hantera och förebygga uppkommen stress.


Mindful eating

En föreläsning om hur du genom att bli mer medvetet närvarande kan påverka din hälsa och ditt ätbeteende. Vi ger dig verktygen att kunna vara i nuet samtidigt som du lär dig att hantera stress och göra medvetna matval.


Hur och varför vi äter är lika viktigt som vad vi äter. Stress påverkar inte bara vår hälsa utan också vårt ätbeteende. När vi har bråttom, är på väg någonstans eller gör flera saker samtidigt som vi äter ökar risken för överätning vilket kan orsaka både mag- och tarmproblem samt övervikt.


Genom att äta medvetet och närvarande får kroppen en chans att signalera mättnad samtidigt som måltiden blir en njutning. Du får en gladare mage och lättare att gå ner i vikt samtidigt som du får verktyg att hantera vardagsstressen.


Om mat och kosttillskott

Finns det tillräckligt med vitaminer och mineralämnen i vår kost eller behöver vi extra vitamintillskott?


Vi går igenom olika grupper av människor som kan behöva ta tillskott. Vad händer vid brist på vissa vitaminer och mineralämnen? Föreläsningen tar även upp vilka vitaminer man inte bör överdosera.


Motivation och Prestation

Vad är det som motiverar oss i vårt liv och i vårt arbete? Vi går igenom den så kallade Motivationstrappan och vi diskuterar hur vi hanterar bekräftelser, prestationer och livskvalitet.


Föreläsningar

Vi erbjuder kompetensutveckling inom hälsa och friskvård till företag. Alla våra konsulter är vana föreläsare med yrkesutbildning inom sitt specialområde.


Vi erbjuder oss att komma ut till ert företag och föreläsa på plats! Vilket är både enkelt och smidigt för ert företag. Personalen behöver då inte lägga någon extra tid på att ta sig till och från arbetsplatsen. Vi håller föreläsningar på dagtid, kvällar och helger. Allt efter ert önskemål!


Vi skräddarsyr också föreläsningar efter era önskemål!


Alla föreläsningar är 2 timmar (inkl. paus) där inte annat anges!

Jag vill gärna ha mer information om följande föreläsningar

Kom igång
Näringsrik kost
Mindfull eating
Om mat och kosttillskott
konflikthantering
Mindfullness
Motivation och Prestation
Stress och Stresshantering
 
 
 
 
 

Bildkälla: iStock