Bildkälla: Shutterstock

Kursort: Stockholm

Diplomerad/Licensierad Kostrådgivare

Allt fler människor är idag medvetna om kostens betydelse både för barn, ungdomar och vuxna då det gäller att värna om hälsan. Många människor vill lära sig att äta rätt och få en bättre livsstil. Både enskilda individer och företagsledningar inser idag hur mycket man kan tjäna på att förebygga hälsan i tid både vad det gäller ekonomiskt som personligt välbefinnande.


Utbildningen bygger på senaste forskning och NNR (Nordiska Näringsrekommendationer).

I kursen framhävs inte någon specifik diet då det är viktigt att en Kostrådgivare inriktar sig på hälsosam livsstil och inte bara på vikt. Utbildningen ger dig verktyg och metoder för att hjälpa andra människor till en hälsosam och hållbar livsstil.


Som Kostrådgivare kan du ge vägledning och rådgivning i olika frågor som rör både kost, hälsa och livsstil. Du kan även arbeta med friskvård för att förebygga kostrelaterade sjukdomar. Du kan vända dig till både privatpersoner, företag och offentliga förvaltningar.

Utbildningen till Kostrådgivare är kvalitetssäkrad och godkänd av Kroppsterapeuternas yrkesförbund. Kroppsterapeuternas yrkesförbund är friskvårdsbranschens ledande förbund som organiserar olika yrkeskategorier inom kost, behandling och träning.

Bildkälla: Bergklint education

Utbildningen vänder sig till

> Dig som har ett passionerat intresse av att arbeta som Kostrådgivare och vill arbeta med kost, hälsa, livsstil och träning.

> Dig som arbetar eller vill arbeta med hälsa på din arbetsplats och vill uppdatera dig om kost, hälsa och livsstil för att sprida dina kunskaper till övriga medarbetare.

> Dig som kanske helt enkelt bara vill utveckla och fördjupa dina kunskaper som privatperson för att ha nytta av det i vardagen.


Bildkälla: Shutterstock

Förkunskaper

Det är en fördel att ha gymnasiekompetens om du ska kunna följa med på kursens nivå men inga formella förkunskaper krävs. Det viktigaste är att du har ett stort intresse inom området.


Omfattning

Utbildningen omfattar 15 dagars heltidsstudier.


5 dagar med teoretiska och praktiska övningar på plats i kurslokal, samt 10 dagars distansstudier med praktiska och teoretiska övningar. De praktiska övningarna ska vara slutförda senast tre månader efter att den första delen är avslutad.


Kursupplägg

Utbildningen är framtagen av kostexperter med hög kompetens inom området. De har även stor erfarenhet av att arbeta med hälsoutvecklande insatser ut mot olika arbetsplatser och ut mot enskilda individer.


Utbildningen består av både teoretiska och praktiska moment och bygger på vetenskapligt förankrad forskning samt Livsmedelsverkets rekommendationer. Hela utbildningen håller en hög kvalitet med många kundfall, vilket gör dig väl förberedd, för att komma igång och arbeta som Kostrådgivare efter slutförd kurs.


Utbildningen består av två delar som omfattar 15 heldagar. Första delen sker under 5 heldagar på plats i kurslokal, där kvalificerad lärare håller både teoretiska och praktiska övningar. Sista kursdagen görs även en sluttentamen på den teoretiska delen av utbildningen.


Den andra delen består av praktiska (och teoretiska) övningar förlagda till 10 heldagar på distans, från hemorten. Övningarna ska vara slutförda senast tre månader efter att den första delen är avslutad.


För att delta på utbildningen krävs tillgång till obligatorisk litteratur, samt dator och internet-uppkoppling för de praktiska övningarna.


Kursledare

Kursledarna på utbildningen är legitimerade dietister eller nutritionister med hög kompetens och lång erfarenhet av att arbeta och utbilda inom hälsoområdet. De har även klinisk erfarenhet av nutritionsbehandlingar.


Bildkälla: Shutterstock

Kostdataprogram

Nutrition Datas kostdataprogram

Under utbildningen kommer vi att arbeta med Nutrition Datas kostdataprogram.


Kostdataprogrammet finns i två versioner, en kostnadsfri och en professionell version, som du som student kan köpa till ett reducerat pris under utbildningstiden. Ordinarie pris för ett årsabonnemang av Nutrition Datas kostdata-program är 4.000 kr exkl. moms (5.000 kr inkl. moms).


Studentrabatt för den professionella versionen

Som student hos Bergklint education betalar du endast 2.600 kr exkl. moms (3.250 kr inkl. moms) för ett innehav av programmet under tre år.


Kostdataprogrammet uppfyller högt ställda krav och är specialanpassat för Kostrådgivare och Personliga tränare. Det används bland annat av gym, inom sjukvården och på ett flertal utbildningar. Innehållet baseras på Svenska Livsmedelsverkets databas och NNR.


kostdagboken
Nutrition Data
sammanstallning
maltidsscheman2
traningsprogram2

Bildkälla: Nutrition Data

Varför ska du läsa utbildningen hos oss?

  > Utbildningen är högkvalitativ och uppdaterad inom området.

  > Bergklint education har stor erfarenhet och rätt kompetens för att utbilda och sätta ihop utbildningar för att ge rätt kunskaper inom området.

  > Utbildningen bygger helt på vetenskaplig forskning med de senaste rönen.

  > Litteraturen är vetenskapligt förankrad.

  > Alla våra lärare har adekvat högskoleutbildning inom området och är erfarna pedagoger.

   > Snabb återkoppling ifrån din lärare.

   > Kontinuerlig utvärdering för att hålla en hög kvalité på utbildningen.

   > Du får högaktuell och bred kunskap inom området.

   > Efter avslutad utbildning kan du ansluta dig till vårt forum där du kan utbyta tips och idéer med andra som läst inom området.

   > Hög kundnöjdhet på marknaden gällande utbildningen.


   Efter utbildningen

    Det finns alltid stor efterfrågan på arbetskraft med rätt kompetens inom hälsoområdet.


    Genom vår utbildning tillmötesgår du marknadens efterfrågan på personer med rätt kunskaper inom näringslära och får en gedigen kompetens för att verka inom området.


    Som Kostrådgivare kan du arbeta ut mot privatpersoner, gym, förskolor, skolor, privata företag samt offentliga förvaltningar.


    Efter avslutad utbildning kan du även ansluta dig till vårt forum där du kan utbyta tips, tankar och idéer med andra som läst inom området.

    Bildkälla: Pexels

    Möjligheter efter utbildningen

     > Bli egenföretagare

     > Informera och ge kostråd

     > Genomföra kostanalyser för olika individer


     > Föreläsa och hålla kurser om kost och hälsa


     > Samarbeta med eller arbeta på gym och andra friskvårdsföretag


     > Konsult åt restaurangbranschen för hälsosammare måltider


     > Näringsvärdesberäkna recept


     > Kostexpert i livsmedelsbutik


     > Medverka vid hälsoevent


     > Bli influencer inom kost- och hälsoområdet


     > Blogga om kost och hälsa


     > Bli författare och skriva kok- och hälsoböcker

     Kursort: Stockholm

     Kursstart

     4/9-8/9 2023 (5 dagar) + 10 dagar distans.

     Sista anmälningsdatum 24/4 2023

     Kurstid: Kl. 09.00-16.00

     Obs! Begränsat antal platser.


     Pris

     7.980 kr (exkl. moms) 9.975 kr (inkl. moms).


     Avgift för diplom/licens och kursbevis tillkommer på 800 kr (exkl. moms) 1.000 kr (inkl. moms). Denna avgift tas ut i samband med tentamenstillfället.


     Diplom på engelska, för internationellt bruk, tar vi ut en avgift på ytterligare 400 kr (exkl. moms) 500 kr (inkl. moms).

     Studiefinansiering


     Du har även möjlighet att läsa utbildningen genom finansiering. Tillsammans med vår samarbetspartner, Svea Ekonomi, kan vi erbjuda delbetalning, räntefritt på upp till 12 mån. Du väljer själv på hur lång tid du vill lägga upp betalningen.

     Kursinnehåll


     Delkurs 1

     Teoretiska och praktiska övningar (5 dagar)


     • Kritisk granskning av litteratur och internetbaserad fakta
     • Näringslära/näringsfysiologi
     • Energiomsättningen
     • Basalmetabolism (BMR), Fysiska aktivitetsnivån (PAL)
     • Hormornernas funktioner
     • GI (glykemiskt index) GL (glykemisk belastning)
     • Vitaminer och mineralämnen
     • Antioxidanter, fria radikaler och kosttillskott
     • Matspjälkningen
     • Kostens påverkan på tarmfloran
     • Antiinflammatorisk kost
     • Hälsa och livsstil
     • Ätstörningar
     • Förebyggande av kostrelaterade sjukdomar
     • Idrottsnutrition. Grundläggande kunskaper i kost och träning
     • Idrottens roll på samhällsnivå
     • Samtalsmetodik/Motiverande samtal i praktiken
     • Genomgång av kostdataprogram


     Delkurs 2

     Praktiska och teoretiska övningar (10 dagar) distans


     • Olika mätmetoder för en hälsosam vikt
     • Genomförande av matdagbok
     • Näringsvärdesberäkningar och kostanalys
     • Praktiska fallstudier med kostupplägg för viktminskning och prestationshöjning
     • Livsmedelskunskap
     • Tillämpad näringslära
     • Näringsdeklarationer och näringsinnehåll på livsmedelsprodukter
     • Modedieter, GI, 5:2-dieten och LCHF
     • Utställningar, praktiska övningar med tillämpning av teoridelen


     Delkurserna består av både teoretiska och praktiska moment med olika fallstudier och praktiska övningar där du får adekvat kompetens för din roll som Kostrådgivare. Övningarna ger dig gedigna kunskaper i att informera, hålla kurser och föreläsningar samt ge individuell kostrådgivning till dina framtida kunder.


     Litteratur

     För att kunna genomföra Kostrådgivarutbildningen krävs att ni har tillgång till den obligatoriska litteraturen. Vi lämnar även förslag på frivillig referenslitteratur för de som vill fördjupa sig ytterligare inom området!


     Obligatorisk litteratur


     Litteraturen införskaffas av eleven på egen hand.


     Referenslitteratur


     • Kostrådgivarens handbok. Faktabok för att driva egen verksamhet, Andra upplagan. Berit Bergklint, Jannette Grahn Vera, Kristine Arhage, Maria Åhman Persson, Vulkan förlag, 2019. 
      Kostrådgivarens handbok: Faktabok för att driva egen verksamhet (vulkanmedia.se).
     • Din Hälsoguide - Vitaminer, Mineraler & Antioxidanter

      Berit Bergklint, Kristine Arhage, Maria Å Persson, Petra Johansson, Vulkan förlag, 2021. 

      https://www.vulkanmedia.se/din-halsoguide-vitaminer-mineraler-antioxidanter/

     • Dietkompassen: vetenskapen visar vägen. Malin Attefall, Natur & Kultur Allmänlitteratur, 2020.

      • Motiverande samtal och behandling vid övervikt och fetma. Barbro Holm Ivarsson, Liselotte Kuehn Krylborn, Sofia Trygg Lycke, Gothia, 2013.
      • Näringslära för högskolan. C Berg, L Ellegård, C Larsson, Liber AB, 2021.


      Examination

      Examination på teoridelen görs sista kursdagen vid kurstillfället. Minst 70 % rätt krävs för att bli godkänd på tentamen.


      Diplom/Licens

      Efter kursens slut och godkänd tentamen, med minst 70% rätt, ges kursbevis samt diplom/licens på slutförd utbildning. Även de teoretiska och praktiska uppgifterna ska vara genomförda innan du blir godkänd på utbildningen!


      Diplomet och licensen är ett bevis på att du genomfört en kvalificerad utbildning innehållande både teoretiska och praktiska moment. (Utbildningen är även godkänd av Kroppsterapeuternas yrkesförbund).


      Avgift för diplom, kursbevis och licens är 800 kr (exkl. moms) 1.000 kr (inkl. moms). Mot en avgift på ytterligare 400 kr (exkl. moms) 500 kr (inkl. moms) erbjuds diplom på engelska för internationellt bruk.


      Avgiften för diplom/licens tas ut i samband med

      tentamenstillfället!

      Bildkälla: Dreamstime

      Bli medlem i Kroppsterapeuterna!

      Genom vår utbildning till Kostrådgivare har du möjlighet att ansöka om medlemskap i Kropps-terapeuternas yrkesförbund.


      Du kan ansöka om medlemskap både som elev och efter slutförd utbildning.


      Som medlem får du kvalitetssäkring, försäkring, ökade samarbetsmöjligheter och mycket mer.

      Litteratur från Bergklint education

      "En jättebra och användbar guide för att lättare veta hur vi ska få i oss alla viktiga näringsämnen. Boken rekommenderas varmt till alla som vill lära sig mer om en hälsosam kost!"

      /David B.

      "Jag kan verkligen rekommendera Kostrådgivarens handbok! Många bra tips och råd som jag kommer att ha stor användning för nu när jag arbetar som Kostrådgivare."

      /Emma J.